MMA portrék

Alábbi tematikus gyűjteményünk a Magyar Művészeti Akadémia kérésére született.

A Magyar Művészeti Akadémia a művészettel, annak támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatokat ellátó köztestület.
Az MMA köztestület tagjai a magyar művészeti életben kimagasló szellemi vagy alkotói teljesítményt felmutató művészek. Az MMA tagjai a rendes, a levelező, a tiszteletbeli és a pártoló tagok.
A https://nava.hu oldalon a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusairól kialakítandó különgyűjtemény célja a magyar kultúra értékeinek megóvása, a magyar művészeti élet hagyományainak tisztelete és új alkotások születésének segítése, illetve ezek dokumentálása.
Az alábbi linken a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak munkásságát bemutató anyagok tekinthetők meg.